Gåsö Samfällighetsförening ansvarar för hamnen, sopor, brandskydd, vägar och belysning m.m.

Avgifter betalas till till Samfällighetens Plusgiro 4309845-8

Jonas Wilhelmsson står gärna till tjänst att besvara frågor samt tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.

Tel: 070-655 1321
Email: jonas.wilhelmsson@ericsson.com
Gå tillbaka
Välkommen till Gåsö hemsida