Gåsö Natur- och Viltvårdsförening är samtalspart med Länsstyrelsen och Lysekils kommun beträffande Gåsö Naturvårdsområde. Föreningen äger och ansvarar för underhåll av de maskiner som används till naturvården på Gåsö. Föreningens medlemmar kan gratis låna maskiner som dränkpump, högtryckstvätt med tillhörande aggregat samt övrig utrustning som föreningen äger. Förutom naturvården ansvarar föreningen för viltvården.

Thomas Hall står gärna till tjänst att besvara frågor samt tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.

Thomas Hall (Ordförande)

Mobil: 073-448 87 95
Niklas Hansson (Jaktledare)

Tel bost: 0303-74 99 05
Mobil: 0707-35 48 34


Gåsö Natur och Viltvårdsförening
Gå tillbaka
Välkommen till Gåsö hemsida