Gåsö fick en egen kyrkogård år 1861, då den äldre, d.v.s. den södra delen av den nuvarande kyrkogården invigdes. Samtidigt som kyrkogården anlades, uppsattes där en skeppsklocka, som hade bärgats från ett tyskt fartyg, som hade förlist bland Gåsöskären. Så småningom behövde dock kyrkogården utvidgas. Detta skedde i november 1919, då den nya (större) delen tillkom.

Källa: Torsten Gerle 1962.

 

 

Gravvårdsinventering är utförd. Om detaljerna för en sådan kan man läsa på Sveriges släktforskareförbunds hemsida www.genealogi.se.

Materialet till presenterade antavor är till stor del hämtade ur Skaftöhäftet 39/40. Gårdar på Skaftöland - Gåsö. Gunnesbo 2003 samt från Gåsöbor kring sekelskiftet av Åke Arvidsson.- Gåsö i text och bild Tore Gjötterberg 1990.

 

Kommentarer skickas till Mårten G Obs ny adress (den gamla ogiltig sedan länge!)